• Chương trinh E-B5
  Chương trình EB-5 (viết tắt của Employment Base Fifth) là chương trình xin thẻ Xanh an toàn và nhanh nhất dành cho người nước ngoài đến Mỹ theo hình thức đầu tư
 • Chương trình thường trú Cyprus
  Chương trình định cư tại Cyprus cấp tư cách thường trú nhân bảo đảm cho những người không mang quốc tịch Châu Âu trong vòng 2 tháng
 • Đầu tư bất động sản Âu Châu
  Châu Âu là một "điểm nóng" cho các nhà đầu tư, người về hưu hoặc bất cứ ai muốn tìm mua căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng.
 • Đầu tư bất động sản tại Việt Nam
  Một trong những điểm mới nổi bật nhất của Luật nhà ở 2014 có qui định một chương riêng về quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài.