Tư vấn thành lập công ty offshore ở các khu vực pháp lý tốt nhất

Cung cấp Dịch vụ Tư vấn thành lập công ty nước ngoài kinh doanh hải ngoại nhiều ưu đãi, miễn thuế 100% hoặc thuế thấp, công ty không báo cáo, giảm thiểu chi phí báo cáo cho doanh nghiệp tại các vùng, lãnh thổ, quốc gia ưu đãi nhất tại: Belize, Singapore, Hong Kong, BVI, Delawere, Bahamas, Seychelles, Brunei, Cayman, Panama, UK PLL, UK PLC,...Bảo mật trọn đời, Thành lập nhanh chóng, thủ tục đơn giản, Nhiều ưu đãi khi thành lập. 


 

Sunshine & Co cung cấp cho khách hàng dịch vụ từ A-Z : 

Trong quá trình hoạt động, Công ty của bạn có thể phát sinh một số yêu cầu liên quan đến  văn bản pháp lý hoặc có những thay đổi trong nội bộ công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho bạn thực hiện một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

- Thay đổi danh sách Cổ đông/ Giám đốc .
- Thay đổi tên công ty. 
- Mở tài khoản Ngân hàng. 
- Chứng thực về tình trạng công ty (Certificate of Incumbency, Certificate Of Good Standing )
- Giải thể công ty.
- Thay đổi vốn điều lệ.
- Chuyển công ty bạn từ một đại lý khác qua chúng tôi quản lý
- Cung cấp dịch vụ báo cáo thuế.
- Trả lời các câu hỏi của bạn trong 24h làm việc.

 • Công ty nước ngoài tại các khu vực ưu đãi
  Cung cấp Dịch vụ Tư vấn thành lập công ty nước ngoài kinh doanh hải ngoại nhiều ưu đãi, không báo cáo, bảo mật trọn đời, Thành lập nhanh chóng, thủ tục đơn giản, Nhiều ưu đãi khi thành lập công ty
 • Lựa chọn các công ty nước ngoài thông minh
  Tùy theo hình thức cũng như lĩnh vực hoạt động mà các công ty sẽ lựa chọn địa điểm đầu tư. Tuy nhiên quyết định này không chỉ dựa trên chi phí mà còn dựa trên chất xám, thị trường, mục tiêu chiến lược và khả năng đối phó với những rủi ro có thể xảy ra.
 • Thủ tục đăng ký mở công ty nước ngoài tại các nước và khu vực lãnh thổ
  Dịch vụ Tư vấn thành lập công ty nước ngoài/ Công ty ngoại biên/ Công ty cảnh ngoại nhiều ưu đãi, miễn thuế 100%, không báo cáo- tư vấn thiết lập tài khoản cho công ty nước ngoài-Tại Belize, Singapore, Hong Kong, BVI, Delawere, Bahamas, Seychelles, Brunei, Cayman, Panama, UK PLL, UK PLC,...Bảo mật trọn đời, Thành lập nhanh chóng, thủ tục đơn giản, Nhiều ưu đãi khi thành lập, giá rẽ bất ngờ-Tư vấn mọi lĩnh vưc hoạt động cho công ty nước ngoài
 • Biểu phí thành lập công ty ở các nước
  Công ty nước ngoài nhiều ưu đãi hoặc miễn thuế 100 %, không báo cáo, thành lập nhanh chóng, giá thành lập rẻ nhất