25 thành phố có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ

2016-09-10 13:02:55

 

Theo trang Business Insider, trong số 25 thành phố có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ, có tới 18 thành phố thuộc California. Đặc biệt, tiểu bang này chiếm trọn top 10 của xếp hạng.<br><br>Đây là kết quả phân tích mới nhất của công ty Coldwell Banker về thị trường bất động sản Mỹ. Để thực hiện xếp hạng, Coldwell Banker đã phân tích giá niêm yết của hơn 50.000 căn nhà có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh tại 2.168 thành phố trong 6 tháng đầu năm nay.<br><br>Việc bang California có nhiều đại diện trong xếp hạng này đến như vậy được cho là xuất phát từ việc bang này có khí hậu tuyệt vời, nền kinh tế mạnh, và một số lượng lớn việc làm thu nhập cao, đặc biệt là việc làm trong ngành công nghệ. Đó cũng là lý do khiến 6 thành phố thuộc top 10 nằm ở khu vực Thung lũng Silicon.<br><br>Dưới đây là 25 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ theo số liệu từ Coldwell Banker:<br><b><br>25. Walnut Creek, California</b><br><br>Dân số: 68.910 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.004.900 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 80.399 USD

Theo trang Business Insider,

Trong số 25 thành phố có giá nhà “chát” nhất ở Mỹ, có tới 18 thành phố thuộc California.Đặc biệt, tiểu bang này chiếm trọn top 10 của xếp hạng.

Đây là kết quả phân tích mới nhất của công ty Coldwell Banker về thị trường bất động sản Mỹ. Để thực hiện xếp hạng, Coldwell Banker đã phân tích giá niêm yết của hơn 50.000 căn nhà có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh tại 2.168 thành phố trong 6 tháng đầu năm nay.

Việc bang California có nhiều đại diện trong xếp hạng này đến như vậy được cho là xuất phát từ việc bang này có khí hậu tuyệt vời, nền kinh tế mạnh, và một số lượng lớn việc làm thu nhập cao, đặc biệt là việc làm trong ngành công nghệ. Đó cũng là lý do khiến 6 thành phố thuộc top 10 nằm ở khu vực Thung lũng Silicon.

Dưới đây là 25 thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất ở Mỹ theo số liệu từ Coldwell Banker:

25. Walnut Creek, California


Dân số: 68.910 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.004.900 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 80.399 USD

<b>24. San Jose, California</b><br><br>Dân số: 1.026.908 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.011.871 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 83.787 USD

24. San Jose, California

Dân số: 1.026.908 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.011.871 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 83.787 USD

<b>23. Concord, Massachusetts</b><br><br>Dân số: 19.830 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.040.290 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 132.385 USD

23. Concord, Massachusetts

Dân số: 19.830 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.040.290 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 132.385 USD

<b>22. Cambridge, Massachusetts</b><br><br>Dân số: 110.402 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.057.120 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 75.909 USD

22. Cambridge, Massachusetts

Dân số: 110.402 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.057.120 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 75.909 USD

<b>21. Calabasas, California</b><br><br>Dân số: 24.319 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.066.783 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 117.176 USD

21. Calabasas, California

Dân số: 24.319 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.066.783 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 117.176 USD

<b>20. Bellevue, Washington</b><br><br>Dân số: 139.820 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.078.976 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 92.524 USD

20. Bellevue, Washington

Dân số: 139.820 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.078.976 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 92.524 USD

<b>19. Pasadena, California</b><br><br>Dân số: 142.250 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.082.091 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 70.845 USD

19. Pasadena, California

Dân số: 142.250 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.082.091 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 70.845 USD

<b>18. San Rafael, California</b><br><br>Dân số: 59.162 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.114.714 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 75.668 USD

18. San Rafael, California

Dân số: 59.162 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.114.714 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 75.668 USD

<b>17. Westport, Connecticut</b><br><br>Dân số: 27.899 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.119.279 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 151.771 USD

17. Westport, Connecticut

Dân số: 27.899 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.119.279 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 151.771 USD

<b>16. Danville, California</b><br><br>Dân số: 44.400 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.152.886 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 140.616 USD

16. Danville, California

Dân số: 44.400 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.152.886 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 140.616 USD

<b>15. Santa Barbara, California</b><br><br>Dân số: 91.842 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.165.727 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 65.916 USD

15. Santa Barbara, California

Dân số: 91.842 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.165.727 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 65.916 USD

<b>14. Honolulu, Hawaii</b><br><br>Dân số: 998.714 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.202.219 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 73.581 USD<br>

14. Honolulu, Hawaii

Dân số: 998.714 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.202.219 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 73.581 USD

<b>13. Wellesley, Massachusetts</b><br><br>Dân số: 29.000 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.294.684 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 159.615 USD

13. Wellesley, Massachusetts

Dân số: 29.000 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.294.684 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 159.615 USD

<b>12. Greenwich, Connecticut</b><br><br>Dân số: 62.695 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.349.048 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 135.258 USD

12. Greenwich, Connecticut

Dân số: 62.695 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.349.048 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 135.258 USD

<b>11. San Mateo, California</b><br><br>Dân số: 103.536 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.425.200 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 90.087 USD

11. San Mateo, California

Dân số: 103.536 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.425.200 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 90.087 USD

<b>10. Los Gatos, California</b><br><br>Dân số: 30.705 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.470.524 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 122.860 USD

10. Los Gatos, California

Dân số: 30.705 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.470.524 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 122.860 USD

<b>9. Sunnyvale, California</b><br><br>Dân số: 151.754 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.566.616 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 103.257 USD

9. Sunnyvale, California

Dân số: 151.754 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.566.616 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 103.257 USD

<b>8. La Cañada Flintridge, California</b><br><br>Dân số: 20.590 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.571.846USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 151.786 USD

8. La Cañada Flintridge, California

Dân số: 20.590 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.571.846USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 151.786 USD

<b>7. San Francisco</b><br><br>Dân số: 864.816 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.672.100 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 78.378 USD

7. San Francisco

Dân số: 864.816 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.672.100 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 78.378 USD

<b>6. Carmel, California</b><br><br>Dân số: 3.722 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.722.500 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 62.460 USD

6. Carmel, California

Dân số: 3.722 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.722.500 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 62.460 USD

<b>5. Arcadia, California</b><br><br>Dân số: 58.408 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.748.680 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 80.147 USD<br>

5. Arcadia, California

Dân số: 58.408 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.748.680 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 80.147 USD

<b>4. Redwood City, California</b><br><br>Dân số: 85.288 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.807.068 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 81.955 USD

4. Redwood City, California

Dân số: 85.288 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.807.068 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 81.955 USD

<b>3. Cupertino, California</b><br><br>Dân số: 60.572 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.812.833 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 134.872 USD<br>

3. Cupertino, California

Dân số: 60.572 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 1.812.833 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 134.872 USD

<b>2. Newport Beach, California</b><br><br>Dân số: 87.127 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 2.130.338 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 107.991 USD

2. Newport Beach, California

Dân số: 87.127 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 2.130.338 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 107.991 USD

<b>1. Saratoga, California</b><br><br>Dân số: 30.968 người<br>Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 2.453.718 USD<br>Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 167.917 USD

1. Saratoga, California

Dân số: 30.968 người
Giá trung bình của một căn nhà 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm: 2.453.718 USD
Thu nhập trung bình hàng năm của hộ gia đình: 167.917 USD

Theo trang Business Insider

Xem tiếp